Oinvoice

Tin Tức

Khai Trương Đại Lý Thuế Miền Bắc Tại Hải Phòng

Khai Trương Đại Lý Thuế Miền Bắc Tại Hải Phòng

(TCT online) Ngày 19-5, Công ty TNHH Đại lý thuế Miền Bắc đã chỉnh thức đi vào hoạt động tại số 20, phổ Lê Lợi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Đây là mô hình đại lý thuế đầu tiên của Hải Phòng có những giải pháp đồng bộ trong việc thực thi pháp luật thuế và kế toán phục vụ cộng đồng doanh nghiệp.

Đại Lý Thuế Miền Bắc Trên Thời Sự Hải Phòng Ngày 19/05/2019

Thực hiện điều 20 luật quản lý thuế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế. Thực hiện Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Đại lý thuế Miền Bắc được...