Oinvoice
Tổ Chức Kinh Doanh Dịch Vụ Đại Lý Thuế Là Gì?

Tổ Chức Kinh Doanh Dịch Vụ Đại Lý Thuế Là Gì?

Tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ theo thoả thuận với người nộp thuế về dịch vụ liên quan đến thuế và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế thực hiện đăng ký với Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kinh doanh dịch vụ đại lý thuế.

Theo Chương XII của Luật Quản lý thuế sửa đổi được thông qua ngày 13/06/2019 tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV được quy định về Tổ chức kinh doanh Đại lý thuế như sau:

- Điều kiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

+ Là doanh nghiệp đã được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Có ít nhất hai (02) người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp.

- Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

+ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện dịch vụ đại lý thuế;
  • Bản chụp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế của các cá nhân làm việc tại doanh nghiệp;
  • Bản sao hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với các cá nhân có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế;

+ Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế.

- Cung cấp dịch vụ đại lý thuế

Các dịch vụ do doanh nghiệp đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế theo hợp đồng bao gồm:

  • Thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế theo quy định của Luật này;
  • Dịch vụ tư vấn thuế;
  • Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

+ Người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế phải có các tiêu chuẩn sau:

  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;
  • Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế từ ba mươi sáu(36) tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;
  • Đạt kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề đại lý thuế; kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề đại lý thuế gồm hai (02) môn thi: môn pháp luật thuế và môn kế toán.

+ Người có Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc Chứng chỉ kế toán viên do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế mà không phải tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề đại lý thuế.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ MIỀN BẮC

Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@thuemienbac.vn
Điện thoại:      0225.3.686.954
Website:      http://thuemienbac.vn