Oinvoice
Điều kiện để Doanh nghiệp được sử dụng Hóa đơn điện tử

Điều kiện để Doanh nghiệp được sử dụng Hóa đơn điện tử

Hiện nay, Tổng cục thuế đang khuyến khích tất cả các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy. Hóa đơn điện tử phù hợp với tất cả các doanh nghiệp có quy mô khác nhau, nên các doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng 1 số điều kiện giản đơn sau là có thể sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử để xuất Hóa đơn:

  1. Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế ( VD kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử...); hoặc Doanh nghiệp có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng ( Chuyển khoản qua Internet Banking để nộp thuế, hay những giao dịch khác)
  2. Có chữ ký điện tử ( Chữ ký số) theo quy định của pháp luật, Chữ ký số để ký hóa đơn có thể dùng chữ ký số của doanh nghiệp vẫn sử dụng để ký các giao dịch với cơ quan thuế...
  3. Có hệ thống hạ tầng: địa điểm, các đường truyền tải thông tin ( Mạng Internet), mạng thông tin, thiết bị truyền tin ( Máy tính, thiết bị điện tử khác..)đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử ( Server lưu trữ dữ liệu...);
  4. Có đội ngũ người sử dụng, điều hành phần mềm Hóa đơn điện tử đủ trình độ để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;
  5. Lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử của nhà cung cấp uy tín phù hợp với quy định của Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ MIỀN BẮC

Địa chỉ:      Số 20 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Email:      hotro@thuemienbac.vn
Điện thoại:      0225.3.686.954
Website:      http://thuemienbac.vn